Pavlovské vrchy (Pálava)

Pavlovské vrchy, nazývané také Pálava (oba názvy jsou odvozeny od obce Pavlov), jsou vápencovým útvarem na severozápadním výběžku Panonské nížiny a zároveň nejzápadnější částí Karpat. Oblast se vyznačuje teplým a suchým podnebím, které dokonale přeje pěstování révy a výskytu teplomilných rostlin, které jinde v Čechách nemají obdoby.

Turistická mapa okolí