Rosa coeli

Klášter Rosa Coeli byl založen v r. 1181 pro ženskou řeholi premonstrátského řádu. V letech 1330 až 1390 prodělal rozsáhlou přestavbu v gotickém slohu, která mu vtiskla současnou podobu. V době husitských válek byl klášter vypálen a od té doby postupně chátrá.

Turistická mapa okolí