Naučná stezka Děvín

Naučná stezka prochází Národní přírodní rezervací Děvín, která významnou krajinnou dominantou Pavlovských vrchů. Trasa je vedena po značených turistických trasách (červené a zelené) s nástupy z Dolních Věstonic a Pavlova. Naleznete na ní patnáct zastavení a seznamíte se se skladbou zdejší vegetace, se suťovými poli, s vodohospodářskou a zemědělskou problematikou, geologickou stavbou Pálavy a historií a osídlením hradu Děvičky. Celková délka stezky je 10,8 km.

Turistická mapa okolí